Planowane mioty

JESIEŃ 2018

DIVA King Of The Beach*PL (MCO g 09 22) x ENZO Therapy Coon*PL (MCO d 22)

ZIMA 2018/19

ERA King Of The Beach*PL (MCO gs 09 22) x MORFEUSZ z Nocnej Straży*PL (MCO n 09 22)

LUTY/ MARZEC 2019

BORA King Of The Beach*PL (MCO f 09 22) x ENZO Therapy Coon*PL (MCO d 22)

LATO 2019

CALINECZKA King Of The Beach*PL (MCO f 09 22) x IGGY King Of The Beach*PL (MCO es 09 22)

KIMI King Of The Beach*PL (MCO f 09) x MORFEUSZ z Nocnej Straży*PL (MCO n 09 22)

KERI King Of The Beach*PL (MCO fs 09 22) x ASLAN z Nocnej Straży*PL (MCO a)

KALIPSO King Of The Beach*PL (MCO ds 09 22) x DUKAT Fiolkocik*PL (MCO a 09 22)